Huisregels ICTVakdag

Algemeen

Door het registeren als bezoeker en/of bezoek te brengen aan de ICTVakdag wordt u geacht akkoord te gaan met de inhoud van deze huisregels. We vertrouwen erop dat u de huisregels van ICTVakdag naleeft en dat u aanwijzingen door of vanwege de organisatie en/of het bevoegd gezag opvolgt. Houdt u zich niet aan de huisregels, dan kan de organisatie u de toegang tot de ICTVakdag ontzeggen, zonder enige vorm van compensatie.

Eigen risico / aansprakelijkheid

Het bezoek aan de ICTVakdag is altijd geheel voor eigen risico.
De organisatie van de ICTVakdag, de eigenaren van het terrein of door hen of de organisatie ingeschakelde personen zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel – direct of indirect- als gevolg van het bezoeken van de ICTVakdag.

Toegangsbewijs

Toegang is alleen mogelijk met een geldig toegangsbewijs. Bij en gedurende ieder bezoek moet de bezoeker op verzoek zijn toegangsbewijs laten inscannen en kunnen tonen. Bezoekers dienen werkzaam te zijn in of affiniteit te hebben met de ICT-branche.

Legitimatie

Bij een bezoek aan de ICTVakdag is een geldig legitimatiebewijs verplicht. Op verzoek van de organisatie, door haar ingeschakelde personen of de beveiliging dient een bezoeker een geldig legitimatiebewijs te tonen. Zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot de ICTVakdag worden ontzegd. 

Roken

Roken is toegestaan in de speciale rookcabine, deze bevindt zich naast de Red room.

Gedragingen op en rond het terrein

Het is bezoekers niet toegestaan om zicht achter de exposantenunits te bevinden. Het is bezoekers niet toegestaan buiten de beurstijden zich in de zaal te bevinden.

Goederen verhandelen en flyeren

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren op of rond de zalen of de parkeerterreinen. 

Parkeren

Er zijn voldoende (betaalde) parkeerplekken. Parkeer op de aangegeven terreinen. Bezoekers die elders parkeren zullen worden weggesleept.

Nederlands recht

Op het rondom het terrein waarop de ICTVakdag wordt georganiseerd is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

Overig

In geval van twijfel of discussie over deze huisregels of over het (wan)gedrag van een bezoeker geldt hetgeen de organisatie bepaalt. 

DE HUISREGELS VAN DE ICTVAKDAG ZIJN BINDEND OVERTREDERS KUNNEN WORDEN VERWIJDERD

Maandag 8 mei 2017
vanaf 11.00
Jaarbeurs Utrecht
Route

Meer over de vorige en volgende editie
van ICTVakdag

In 2017 organiseert ICTWaarborg voor de negende maal de ICTVakdag, waar u op een
unieke manier vakgenoten, leveranciers en fabrikanten ontmoet. Lees meer

ICTVakdag Magazine 2017
Lees het magazine hier online